Een werkgroep van betrokken voedingswetenschappers, filosofen,
sociologen en artsen.

We faciliteren de discussies over de toekomst van de voedingswetenschap: hoe kunnen we de capability en credibility verbeteren?

Supported by NAV, the Netherlands Nutrition Science Academy

Inspired by Science in Transition (“Science is in need of fundamental reform”)

Ons startpunt

Wat is relevante voedingswetenschap? De consument is in verwarring over wat gezonde voeding is, onderzoekers zijn het niet altijd eens.

Ons doel

Door middel van debat de onderwerpen en methoden van voedingsonderzoek aanscherpen en toekomstbestendig maken: Wat is gezond? Wat is voeding? Wat is bewijs?

Onze aanpak

Publicatie editorials, organisatie invitational workshops (2016) en bijdragen aan nationale en internationale conferenties (2017).

Hoe kan voedingswetenschap inspelen op het toenemende belang van gezondheid en welzijn?

Hoe kan zij haar bijdrage blijven leveren aan maatschappelijke vragen?

Welke nieuwe onderzoeksvragen, concepten, bewijsvormen en samenwerkingsverbanden zijn nodig?

Interdisciplinaire werkgroep voor de toekomst van de voedingswetenschap

 

 Naar de workshops

Leden Nutrition in Transition

 • prof. em. dr. Fred Brouns, voedingswetenschapper, UM
 • prof. dr. Edith Feskens, voedingswetenschapper, WUR
 • prof. dr. ir. Hinke Haisma, gezondheidsdemograaf, RUG
 • dr. Machteld Huber, arts, Instituut voor Positieve Gezondheid
 • dr. Els Maeckelberghe, ethica, RUG
 • prof. dr. Gerjan Navis, arts, RUG
 • dr. Theo Ockhuizen, voedingswetenschapper, Nutricom Consultancy
 • dr. Bart Penders, wetenschapssocioloog, UM
 • prof. dr. Jogchum Plat, voedingswetenschapper, UM
 • dr. ir. Gerda Pot, voedingswetenschapper, Louis Bolk Instituut en King’s College London
 • dr. Jan Sikkema, voedingswetenschapper, RUG
 • prof. dr. ir. Pieter van ‘t Veer, voedingswetenschapper, WUR
 • prof. dr. Marcel Verweij, wetenschapsfilosoof, WUR
 • prof. dr. Emely de Vet, gedragswetenschapper, WUR
 • dr. Jan de Vries, voedingswetenschapper, NutritionSolutions
 • dr. Anna Wolters, wetenschapssocioloog, UM