Een stichting van voedingswetenschappers, filosofen, sociologen, artsen en ethici.

Wij faciliteren de discussie over de toekomst van het voedingswetenschappelijke onderzoek: hoe kunnen we de capability en credibility verbeteren?

Naar de workshops

Download our latest articles on improving standards in the science of nutrition:

Tufford Calder et al (2020) Is nutrition science ready for the twenty-first century?

Calder Feskens et al 2020 Towards Improved Standards (PDF)

Read our analysis of the crisis in the nutrition sciences:

Penders Wolters et al 2017 Capable and Credible (PDF)

Supported by NAV, the Netherlands Nutrition Science Academy

Inspired by Science in Transition (“Science is in need of fundamental reform”)

Ons startpunt

Wat is relevante voedingswetenschap? Het algemene publiek is in verwarring over wat gezonde voeding is, onderzoekers zijn het niet altijd eens.

Ons doel

Door middel van debat de concepten, methoden en interacties van voedingsonderzoek aanscherpen en toekomstbestendig maken: Wat is gezond? Wat is voeding? Hoe onderzoek je dat? Met wie?

Onze aanpak

Publicatie editorials, organisatie workshops en bijdragen aan nationale en internationale conferenties.

Hoe kan voedingswetenschap inspelen op het toenemende belang van gezondheid en welzijn?

Hoe kan zij haar bijdrage blijven leveren aan maatschappelijke vragen?

Welke nieuwe onderzoeksvragen, concepten, bewijsvormen en samenwerkingsverbanden zijn nodig?

Interdisciplinaire werkgroep voor discussie over de toekomst van de voedingswetenschap

 

Naar een voorbeeldproject

Leden Nutrition in Transition

 • prof. em. dr. Fred Brouns, voedingswetenschapper, UM
 • prof. dr. Edith Feskens, voedingswetenschapper, WUR
 • prof. dr. ir. Hinke Haisma, gezondheidsdemograaf, RUG
 • dr. Machteld Huber, arts, Instituut voor Positieve Gezondheid
 • prof. dr. Aletta Kraneveld, translationeel farmacoloog, UU
 • dr. Els Maeckelberghe, ethica, RUG
 • prof. dr. Gerjan Navis, arts, RUG
 • dr. Theo Ockhuizen, voedingswetenschapper, Nutricom Consultancy
 • dr. Bart Penders, wetenschapssocioloog, UM
 • prof. dr. Jogchum Plat, voedingswetenschapper, UM
 • dr. ir. Gerda Pot, voedingswetenschapper, Louis Bolk Instituut en King’s College London
 • dr. Jan Sikkema, voedingswetenschapper, RUG
 • prof. dr. ir. Pieter van ‘t Veer, voedingswetenschapper, WUR
 • prof. dr. Marcel Verweij, wetenschapsfilosoof, WUR
 • prof. dr. Emely de Vet, gedragswetenschapper, WUR
 • dr. Jan de Vries, voedingswetenschapper, NutritionSolutions
 • dr. Anna Wolters, wetenschapssocioloog, NiT