Home » VW2020-Landelijke workshop Voedingswetenschappen in 2020

VW2020-Landelijke workshop Voedingswetenschappen in 2020

24 november 2016

Hoe kan voedingswetenschap inspelen op het toenemende belang van gezondheid en welzijn?

Hoe kan zij haar bijdrage blijven leveren aan maatschappelijke vragen?

Welke nieuwe concepten, bewijsvormen en samenwerkingsverbanden zijn nodig?

Voedingswetenschappelijk onderzoek op weg naar 2020

Doel

Actieve uitwisseling genereren tussen mensen met kennis van voeding en/of wetenschap.

Een nieuwe impuls geven aan werk- en zienswijzen in de voedingswetenschappen.

Verzamelen van passende concepten, methoden en samenwerkingsverbanden.

Aanpak

Met collega’s uit andere disciplines, beleidsvelden en onderzoeksgebieden werkt u in actieve sessies mee aan het toekomstbestendig maken van de voedingswetenschappen.

Output

Een consensuspaper en een opiniestuk. Ook vormt de workshop de opmaat naar een bredere publieksbijeenkomst.

Lees de consensuspaper van de workshop VW2020